Nieuwe rij

Nieuw gemeentebestuur

Nieuw gemeentebestuur

Voor de gemeente Het Hogeland komt er een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders. Op 21 november 2018 mag u uw stem uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. 

Lees meer

Gemeente Het Hogeland

Gemeente Het Hogeland wordt een uitgestrekte gemeente met ongeveer 48.350 inwoners, een oppervlakte van 907,6 km2 en 50 dorpskernen. Liggend aan het Werelderfgoed Waddenzee, met de Eemshaven, de haven van Lauwersoog en de agrarische sector als economische motoren.

kaart nieuwe gemeentegrenzen