Het Hogeland

Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) samen op in 1 nieuwe gemeente: Het Hogeland. Via deze tijdelijke website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de gemeentelijke herindeling. Na 1 januari 2019 verschijnt er een nieuwe website voor de nieuwe gemeente.

Het gebied van de vier gemeenten vertoont landschappelijk, bestuurlijk en historisch een grote verwantschap. Het Hogeland wordt een uitgestrekte gemeente, liggend aan het Werelderfgoed Waddenzee, met de Eemshaven en de haven van Lauwersoog en de agrarische sector als economische motoren.

kaart nieuwe gemeentegrenzen

Het Hogeland telt 48.350 inwoners, heeft een oppervlakte van 907,6 km2 en is 50 kernen rijk. De naam Het Hogeland is gekozen door de inwoners van de vier gemeenten.

In beeld

 • 100 jaar voetbal in Winsum
 • Energiewachttoer in Winsum
 • zwembad Leens
 • Boomfeestdag De Marne
 • Bandenrace Kloosterburen
 • Onderdendam
 • Onderdendam Molentil
 • Eemsmond windmolens
 • Eemsmond
 • Eemsmond
 • Eemsmond wad
 • Winsum
 • Adorp
 • Lauwersmeergebied
 • Hogeland College
 • Wadloper bij Pieterburen
 • Bedum Plattenburgervoetpad Noordwolde
 • Bedum, Zevenbruggetjespad Ter Laan
 • Borg Verhildersum bij Leens
 • Bedum Krimstermolen, Zuidwolde
 • Uitzicht op het wad
 • De Boog in Winsum
 • Carnaval in Kloosterburen