Artikel Op weg naar Het Hogeland

In 'Op weg naar Het Hogeland'  leest u nieuws en verhalen over de vorming van de nieuwe gemeente Het Hogeland. De gemeentepagina 'Op weg naar Het Hogeland' verschijnt eens in de vier à zes weken in de Ommelander Courant.

Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond samen verder als de nieuwe gemeente Het Hogeland. Met deze website, de Facebookpagina GemeenteHetHogeland, het Twitteraccount HetHogeland en de gemeentepagina 'Op weg naar Het Hogeland' blijft u op de hoogte van de vorming van gemeente Het Hogeland, waarin de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond per 1 januari 2019 opgaan. 

Op weg naar Het Hogeland

E-mailabonnement

Wilt u 'Op weg naar Het Hogeland' als nieuwsbrief in uw e-mailbox ontvangen? Neem dan een e-mailabonnement.