Nieuwsbericht Gemeenteraadsverkiezingen 21 november 2018

Gepubliceerd op: 24 juli 2018 16:45

Op woensdag 21 november 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Het Hogeland. Deze nieuwe gemeente ontstaat op 1 januari 2019, door samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum (uitgezonderd Ezinge, Feerwerd, Garnwerd) en Eemsmond.

Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in de gemeenteraad van Het Hogeland komen. U heeft daarmee invloed op de besluitvorming van de gemeenteraad voor de komende vier jaar.

Wie mogen er stemmen?

Als u in de gemeente Het Hogeland woont en voldoet aan de voorwaarden dan ontvangt u uiterlijk woensdag 7 november 2018 een stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hiermee kunt u uw stem uitbrengen.

De voorwaarden

  • U bezit de Nederlandse nationaliteit of bent onderdaan van een ander lidstaat van de Europese Unie.
  • U bent geen EU-onderdaan maar verblijft op de dag van de kandidaatstelling (8 oktober 2018) vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland.
  • Op 8 oktober 2018 staat u ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van één van de deelnemende gemeenten.
  • U bent op de dag van de stemming (21 november 2018) 18 jaar of ouder.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

De komende tijd houden we u via deze site op de hoogte over de gemeenteraadsverkiezingen.

Informatie voor politieke groeperingen