Nieuwsbericht Laatste stap wetstraject herindeling klaar

Gepubliceerd op: 29 augustus 2018 10:45

De Tweede en Eerste Kamer hebben de gemeentelijke herindeling van de BMWE-gemeenten goedgekeurd. Dit besluit is eind augustus geplaatst in het Staatsblad. Daarmee is het wettelijke traject van deze herindeling afgerond.

"Een wijziging van de gemeentelijke indeling geschiedt bij wet." Zo bepaalt de Wet Algemene regels herindeling dat in plechtige bewoordingen. Tien maanden geleden startte het wetgevingstraject voor de herindeling van de BMWE-gemeenten met de indiening van het voorstel bij de Tweede Kamer. Dat voorstel is zonder wijzigingen door beide Kamers aangenomen. Op 11 juli ondertekende Koning Willem-Alexander de wet, waarna de wet officieel in het Staatsblad is geplaatst. Daarmee is de BMWE-herindeling ook bij wet een feit.