Nieuwsbericht Brief aan G7 gemeenteraden over schaalvergroting en herindeling

Gepubliceerd op: 21 september 2015 08:20

De gemeenteraden van de gemeenten in Noord-Groningen (Bedum, De Marne, Winsum, Loppersum, Appingedam, Eemsmond, Delfzijl) hebben eind maart 2015 een besluit genomen over voorstellen over een nieuw te vormen gemeente in dit gebied. De uitkomsten van deze besluiten waren uiteenlopend: 4 gemeenten stemden voor de G7-variant en 3 gemeenten kozen voor (verschillende) kleinere varianten.

De heer Pieter van Geel, onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep bestuurlijke herinrichting Noord-Groningen, heeft om die reden vanuit zijn onafhankelijke rol volgens afspraak een brief gezonden aan de zeven betrokken gemeenteraden, waarin hij de context van de genomen besluiten en de urgentie om te komen tot een keuze toelicht. Hij roept de gemeenteraden daarbij op om vóór 1 januari opnieuw een besluit te nemen met in achtneming van de ontwikkelingen sinds maart dit jaar en een aantal uitgangspunten.

In overleg met presidia wordt voorgesteld de brief van de heer Van Geel medio oktober a.s. te agenderen in de raadsvergadering.