Nieuwsbericht Ezinge, Feerwerd en Garnwerd vanaf 2019 bij Westerkwartier

Gepubliceerd op: 08 december 2016 15:50

De dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd en het bijbehorende buitengebied horen vanaf 1 januari 2019 bij de nieuwe gemeente Westerkwartier. Op dit moment gaat het om 1581 inwoners. Het Reitdiep wordt de grens tussen de toekomstige gemeenten Hoogeland (werktitel) en Westerkwartier. De gemeenteraden van Winsum en Zuidhorn stemden op 6 en 7 december in met dit voorstel. Hierdoor valt het hele Middag-Humsterland vanaf 2019 onder één gemeente.

De raden namen dit besluit naar aanleiding van de volksraadpleging onder de inwoners van Middag-Humsterland. Uit deze raadpleging bleek dat 76% van de respondenten vond dat het gebied onder één gemeente moest komen te vallen. Van deze groep vond vervolgens 92% dat dit het Westerkwartier moest zijn. Het Winsumer college wilde dit niet negeren en stelde daarom de raad voor de grens van de voormalige gemeente Ezinge, langs het Reitdiep, als nieuwe grens voor de gemeente Hoogeland te hanteren.