Nieuwsbericht Herindelingsadvies herindeling BMWE-gemeenten per 1 januari 2019

Gepubliceerd op: 24 juli 2017 11:20

Hieronder kunt u het herindelingsadvies downloaden voor de vrijwillige herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) tot één nieuwe gemeente per 1 januari 2019.

Een gemeentelijke herindeling vindt plaats bij wet. In de Wet algemene regels herindeling zijn de procedures en bevoegdheden van gemeenten, provincies en het Rijk vastgelegd om te komen tot een herindelingsvoorstel.

De vaststelling van het herindelingsadvies door de vier betrokken raden maakt onderdeel uit van de Arhi-procedure en heeft als doel een succesvolle gemeentelijke herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond te bewerkstelligen.

Herindelingsadvies BMWE definitief.pdf