Nieuwsbericht Het dromennajaagcomité is er uit, de top 3 dromen is bekend!

Gepubliceerd op: 20 maart 2017 08:35

De top 3 van door inwoners, ondernemers, maatschappelijke en culturele instellingen uit de vier BMWE-gemeenten aangeleverde dromen is bekend. Op donderdag 23 maart a.s. wordt op het congres voor Frisdenkers die Mee Denken in Rietland te Zuidwolde de winnende droom gekozen die zal worden verwezenlijkt.

In de afgelopen weken zijn meerdere bijeenkomsten en inloopsessies georganiseerd voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke en culturele instellingen. Dankzij hen hebben de BMWE-gemeenten op verschillende thema's vele pagina's aan dromen, ideeën en meningen mogen ophalen. Dit alles heeft geresulteerd in 26 concrete dromen, waaruit er nu 3 zijn geselecteerd. De dromen zijn door het dromennajaagcomité langs de lat gelegd van de volgende selectievoorwaarden:

1. De droom is voor de gehele gemeente van nut of als voorbeeld (door kunnen ontwikkelen)
2. De droom moet verbindend zijn
3. De droom zet de nieuwe gemeente op de kaart / is vernieuwend / is innovatief

De top 3 dromen

In het kader van dreigingen ombouwen naar kansen vindt de jury alle 3 de dromen fantastisch. Immers in onze regio hebben we hinder van aardbevingen, hebben we te maken met krimp en vergrijzing, maar tegelijkertijd zijn we rijk. Want we hebben een prachtige omgeving waar mensen in alle rust en ruimte kunnen wonen, werken en recreëren. Tijdens het congres van 23 maart a.s. kan men kiezen uit één van de volgende dromen (in willekeurige volgorde):

1. Maak de nieuwe gemeente geschikt voor tiny houses (thema: milieu, natuur & duurzaamheid)
Een tiny house is een volledig uitgeruste woning, met een oppervlakte niet groter dan 28 m2. Een tiny house is op duurzame wijze gebouwd en bedoeld om het hele jaar door bewoond te worden. Door het kleine woonoppervlak verkleint het leven in een tiny house de ecologische voetafdruk.

2. Betere jachthavens met goede faciliteiten en varen door hele noordkant van de gemeente (thema: infrastructuur & wegen)
Als varen door de hele noordkant van de gemeente gerealiseerd wordt, levert dit meer verkeer op het water op. Ook recreatie en toerisme zal hier haar vruchten van plukken. Daarnaast kan de bereikbaarheid beter, denk aan het verbreden van smalle doorgangen of passages als bruggen die niet open kunnen.

3. Bootdienst Eemshaven – Noordpolderzijl – Lauwersoog (thema: recreatie & toerisme)
Een veerdienst vanaf Eemshaven naar Noordpolderzijl en door naar Lauwersoog. Zo kan iedereen genieten van onze mooie kustlijn met de bijzondere flora en fauna. Lauwersoog heeft sowieso een bijzondere ligging: op de grens van zout en zoet water, tussen de natuurgebieden het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en Nationaal Park Lauwersmeer. Met een veerdienst verbindt je de hele kustlijn inclusief de genoemde natuurgebieden.

Stemmen op de mooiste droom

Als u aanwezig bent op het congres kunt u meestemmen op één van de drie dromen. De stemmen worden vertaalt naar een aantal punten. Het dromennajaagcomité heeft op dezelfde wijze de dromen reeds gescoord. Haar score zal op het congres worden bekendgemaakt. Bij gelijke uitkomst van twee dromen in punten beslist het comité welke droom de winnende gaat worden. U kunt zich nog aanmelden voor het congres via https://congres-bmwe-gemeenten.eventbrite.nl De toegang is gratis.

Iedereen die graag wil meewerken aan het realiseren van de winnende droom in het kader van zelfregie en burgerparticipatie is van harte welkom. Na afloop van het congres zal hiervoor een oproep aan alle inwoners plaatsvinden. Informatie hierover zal in elk geval op de Facebookpagina https://www.facebook.com/VisieopdeToekomstJouwNieuweGemeente worden gepubliceerd. De BMWE-gemeenten zullen in de vorm van het Programmabureau Herindeling een faciliterende rol hebben in het verwezenlijken van droom, de inwoners blijven eigenaar van de droom.

Dromennajaagcomité

Het dromennajaagcomité bestaat uit: Suzan Wierenga (voorzitter dromennajaagcomité, partner KAW architecten), Jolanda Dijkhuis (dorpencoördinator Bedum en De Marne) Ronald de Haan (Jongerenwerk Barkema & De Haan) Jan Rosier (voorzitter LTO Noord) en Janet Appelhof (dorpencoördinator Winsum).

Herindeling

Nu de raden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond besloten hebben dat de vier gemeenten samengaan per 1 januari 2019, is het tijd om een visie voor deze nieuwe gemeente te maken. Want hoe moet die nieuwe gemeente er straks uitzien? Welke kansen liggen er voor de nieuwe gemeente? En wat moet die gemeente wel en niet doen? Inwoners, ondernemers, dorpsbelangenverenigingen en maatschappelijke organisaties worden betrokken bij het maken van de plannen.