Nieuwsbericht Nieuwe stap op weg naar één gemeente in Noord-Groningen

Gepubliceerd op: 10 januari 2014 09:10

Gedeputeerde Staten hebben op 7 januari 2014 de 'Voordracht over de stand van zaken en het vervolgproces op weg naar verandering van de bestuurscultuur en vernieuwing van de bestuurlijke organisatie van de provincie Groningen' vastgesteld. GS bouwen daarbij voort op de aanbevelingen van de Visitatiecommissie 'Bestuurlijke Toekomst Groningen' en op de visie van GS van 2 juli 2013. 

Eemsdelta en Hoogeland

De raden van de zeven betrokken gemeenten hebben op 3 december 2013 besloten in te stemmen met het uitvoeren van een verdere verkenning van een mogelijke herindeling van de BMW-DEAL-gemeenten tot één sterke regiogemeente in Noord-Groningen ('van Lauwerszee tot Dollard tou'). GS zijn positief over het proces en beseffen tegelijk dat het inhoudelijke traject nog in volle omvang gaande is. Als dit traject succesvol wordt afgerond, kan een nieuwe, bestuurskrachtige gemeente ontstaan die voldoende robuust is om de opgaven in het gebied het hoofd te kunnen bieden.

Provinciale Staten behandelen deze voordracht op woensdag 29 januari 2014.

De voordracht van GS is te lezen op de website van de Provincie Groningen.