Nieuwsbericht Praat en denk mee over kunst en cultuur in Het Hogeland

Gepubliceerd op: 22 januari 2018 12:25

Bent u als amateur, professional, vrijwilliger of anderszins actief in het culturele veld van de nieuwe gemeente? En heeft u concrete ideeën of wensen over hoe 'cultuur in Het Hogeland' zou moeten worden vormgegeven, de aandachtspunten en de kansen? Dan bent u van harte welkom om deze met ons en met elkaar te delen tijdens de bijeenkomst voor cultuur in Het Hogeland.

Waar? Schierstee, Warfhuisterweg 17, Wehe-den Hoorn

Wanneer? Dinsdag 30 januari van 19.30 – 22.00 uur.

Presentator voor de avond is Marcel Nieuwenweg.

Kunst en cultuur op de (politieke) kaart

De gemeenten De Marne, Winsum, Bedum en Eemsmond gaan vanaf 1 januari 2019 over in de nieuwe, grote gemeente Het Hogeland! Wat brengt die herindeling met zich mee? Het Hogeland heeft een kunst- en cultuuraanbod dat net als het prachtige landschap divers en van onschatbare waarde is. Hebben wij hier een volledig beeld van? Zien we de kansen en het belang van het cultureel erfgoed zoals de borgen, het landschap en de dorpen? Hoe dit bijdraagt aan het behoud ervan en aan toerisme en leefbaarheid? Moeten we investeren in amateurkunstverenigingen omdat ze een rol kunnen spelen als verbindende schakels in de gemeenschap? En wat betekenen kunst en cultuur voor de creatieve ontwikkeling van onze kinderen, of voor de gezondheid van ouderen? Welke kansen en uitdagingen ziet u voor kunst en cultuur?

VRIJDAG-amateurkunstondersteuning, enkele culturele organisatoren uit het gebied en de vier gemeenten hebben het plan opgevat om deze onschatbare waarde van kunst en cultuur op het Hogeland op de (politieke) kaart te zetten. Dit willen we doen door het opstellen van een breed gedragen Manifest over cultuur in het Hogeland, waarmee we de politieke partijen kunnen prikkelen en gezamenlijk kunnen voorsorteren op cultuurbeleid in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Op 30 januari zal gebruik worden gemaakt van de input die al in een eerder stadium is opgehaald bij de netwerksessie op het Hogeland College in Warffum (oktober 2016).

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd, of kent u andere personen die ook interesse hebben? Dan ontvangen we uw reactie graag via amateurkunst@bijvrijdag.nl. Het definitieve programma van de avond ontvangt u vooraf via de mail.

Meer informatie: www.bijvrijdag.nl.

Of bekijk het filmpje op www.hethogelandinbeeld.nl

Wij zien er naar uit elkaar te inspireren en te ontmoeten!

Cultuurbijeenkomst Het Hogeland