Nieuwsbericht Raadsklankbordgroep herindeling vergadert op woensdag 13 december

Gepubliceerd op: 08 december 2017 11:25

Op woensdag 13 december komt de raadsklankbordgroep herindeling in een openbare vergadering bijeen. Aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis te Uithuizen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De raadsklankbordgroep adviseert de gemeenteraden over voorstellen waar de raad over besluit. Op 13 december komt onder andere de tussenrapportage herindelingsprogramma aan de orde. Deze geeft inzicht in de stand van zaken tot en met 15 november 2017. De volledige set vergaderstukken is te vinden op bestuur.winsum.nl.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 20 november 2017
 4. Mededelingen
 5. Stand van zaken herindeling
 6. Stand van zaken raadseigen projectgroepen
 7. Presentatie project Informatisering & Automatisering
 8. Tussenrapportage herindelingsprogramma
 9. Inkoopbeleid
 10. Voorstel profielschets, werving en selectie griffier Het Hogeland
 11. Sociaal statuut in relatie tot positie griffie(r)medewerkers
 12. Identiteit van de raad
 13. Rondvraag
 14. Sluiting