Nieuwsbericht Raadsklankbordgroep herindeling vergadert op woensdag 31 januari

Gepubliceerd op: 29 januari 2018 13:25

Op woensdag 31 januari komt de raadsklankbordgroep herindeling in een openbare vergadering bijeen. Aanvang 20.15 (gewijzigde aanvangstijd!), in het gemeentehuis te Uithuizen.

De raadsklankbordgroep herindeling adviseert de gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond over voorstellen waar de raad over besluit.

Agenda raadsklankbordgroep herindeling 31 januari

Op de agenda staat onder andere:

  • stand van zaken herindeling
  • stand van zaken raadseigen projectgroepen
  • profielschets, werving en selectie griffier Het Hogeland
  • identiteit van de raad
  • positionering Werkplein/Ability binnen de nieuwe gemeente Het Hogeland
  • publicatie over herindeling BMWE
  • visie inwonerkracht
  • begroting 2018 project herindeling

Meer informatie

U vindt de stukken voor de vergadering op bestuur.winsum.nl.