Nieuwsbericht Ruimte voor zonne-energie in Het Hogeland

Gepubliceerd op: 04 juli 2018 10:40

De colleges van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond stellen de gemeenteraden voor om in te stemmen met het "Beleid zonne-energie voor Het Hogeland". Dit beleid dient als kader voor de realisatie voor zonneparken en als uitgangspunt voor te realiseren zonnedaken. Op 4 juli bespreekt de raadsklankbordgroep herindeling BMWE het voorstel.

Agenda en bijbehorende voorstellen raadsklankbordgroep 4 juli 2018

Energietransitie

De meeste energie die wij in Nederland gebruiken komt van fossiele brandstoffen zoals aardgas en aardolie. Deze brandstoffen zijn niet eindeloos en het opstoken zorgt voor veel CO2 –uitstoot. Het totale jaargebruik in Het Hogeland is op dit moment (februari 2018) ongeveer 7.200 TJ. Nederland probeert in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent we onze CO2- uitstoot moet terugdringen door energietransitie: het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen. Met het vaststellen van het beleid zonne-energie zetten de BMWE-gemeenten de eerste stap richting een energietransitie vanuit de toekomstige gemeente Het Hogeland.

Versterking lokale economie

Zonne-energie is één van de van de mogelijkheden om te komen tot energietransitie. De gemeente biedt de inwoners hierbij de mogelijkheid om het zelf te organiseren door het oprichten van energie-coöperaties. Op deze manier vloeit de opbrengst niet weg uit de regio maar bouwt men aan de lokale economie.

Zonnedaken

Door gebruik te maken van ruimte die op daken beschikbaar is kan het gebruik van grondoppervlak minimaal blijven. Het is dan ook het doel om daken van bedrijven, maatschappelijk vastgoed en sporthallen hiervoor geschikt te maken.

Toekomstig beleid

De BMWE-gemeenten hebben op dit moment geen ruimtelijk beleid voor het realiseren van zonneparken. Vanwege de voorwaarden in de provinciale omgevingsverordening kunnen we initiatiefnemers bij huidige vragen dan ook niet tegemoetkomen. Dit past niet in de doelstelling van de BMWE-gemeenten om de productie van duurzame energie te stimuleren. Daarom stellen de colleges de gemeenteraden voor om beleid voor zonne-energie vast te stellen.