Nieuwsbericht Samen met inwoners dromen over de nieuwe gemeente - 2

Gepubliceerd op: 20 februari 2017 09:00

Donderdagavond 9 februari jl. was de aftrap van een aantal bijeenkomsten waarbij inwoners, ondernemers, dorpsbelangenverenigingen en maatschappelijke organisaties meedenken over de nieuwe gemeente waar Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond vanaf 2019 in opgaan. Op deze eenmalige bijeenkomst waren 'Frisdenkers' uitgenodigd om hun droom te delen over de nieuwe gemeente. Ruim 100 mensen vulden de zaal in Schierstee in Wehe-den Hoorn (gemeente De Marne).

Voorafgaand aan deze bijeenkomst konden inwoners informeel in gesprek met bestuurders. Aan de hand van een aantal thema's konden zij vertellen wat hun wensen, behoeften en ideeën voor de nieuwe gemeente zijn. De komende weken volgt nog een aantal van deze korte vrije inloopsessies en een inloopochtend op verschillende locaties in de vier gemeenten. Daarnaast wordt bekeken of in maart een extra inloopsessie georganiseerd wordt in de omgeving van Uithuizen, informatie hierover volgt binnenkort. De reeks bijeenkomsten wordt afgesloten met een gezamenlijk congres op 23 maart a.s.

Komt u ook langs? Met uw inbreng kunnen we samen prachtige plannen voor uw nieuwe gemeente maken.

Vrije inloopsessies: Droom Groot & Denk Mee

Voor wie:
Alle inwoners uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Wat:
Spreek bestuurders van de gemeenten persoonlijk over de toekomst van de nieuwe gemeente

Wanneer en waar:
Donderdag 23 februari, 19:00-20:00 uur in de Kerk Klein Wetsinge in Wetsinge (gemeente Winsum)
Zaterdag 4 maart, 10:00-12:00 uur in de gemeentehuizen van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond
Donderdag 9 maart, 19:00-20:00 uur in Hotel Ekamper in Roodeschool (gemeente Eemsmond)

Congres voor Frisdenkers die Groot Dromen en Mee Denken

Voor wie:
Alle inwoners, ondernemers, culturele en maatschappelijke organisaties en dorpsverenigingen uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Wat:
Gezamenlijk congres voor iedereen uit de vier gemeenten. Hierin komen de opgehaalde dromen, ideeën en meningen terug. Een droomnajaagcomité kiest namelijk uit alle ideeën de drie mooiste dromen. Vanavond zal
de winnende "droom" feestelijk gepresenteerd worden. Deze droom mag uitgevoerd worden door de bedenkers, waarbij de nieuwe gemeente facilitair ondersteunt.

Wanneer en waar:
Donderdag 23 maart van 19:00-22:00 uur in Rietland in Zuidwolde (gemeente Bedum)

Aanmelden:
De aanmelding voor het congres is nog niet geopend. Hou voor informatie over aanmelden en meer nieuws over de visievorming de websites van de vier gemeenten en de Facebookpagina die voor het visietraject in het leven is geroepen in de gaten:
https://www.facebook.com/VisieopdeToekomstJouwNieuweGemeente

Nog vragen? Mail naar visie@bmwe-gemeenten.nl

Enquête voor inwoners

Naast de vrije inloopsessies voor inwoners, hebben we de wensen, behoeften en ideeën van inwoners ook onderzocht met een steekproef onder een doorsnede van de inwoners. Een aantal inwoners, die willekeurig zijn geselecteerd uit de inwonersbestanden van de 4 gemeenten, is gevraagd een vragenlijst in te vullen. De resultaten van zowel de inloopsessies als de enquête komen terug op het congres van 23 maart a.s.