Nieuwsbericht Toekomstvisie Ruimte! BMWE-gemeenten

Gepubliceerd op: 24 juli 2017 11:40

Het voorbereidende werk voor deze toekomstvisie is onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraden van de vier fusiegemeenten verricht door de Stuurgroep Herindeling BMWE.

De Stuurgroep heeft de visie aan de colleges van burgemeester en wethouders aangeboden en voorgelegd aan de raadsklankbordgroep. Na de besluitvorming door de raden van de BMWE-gemeenten –in mei 2017– dient de toekomstvisie als leidraad voor het verdere fusieproces.

Toekomstvisie Ruimte! BMWE definitief.pdf

Bijlagenboek toekomstvisie Ruimte! BMWE.pdf