Nieuwsbericht Vergadering raadsklankbordgroep

Gepubliceerd op: 28 mei 2018 13:35

Op woensdag 30 mei komt de raadsklankbordgroep herindeling BMWE in een openbare vergadering bijeen. Dit vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Uithuizen, aanvang 20.30 uur.

Naast de vaste agendapunten staat er deze keer op de agenda:

  • Presentatie stand van zaken project Informatisering en Automatisering
  • Rapportage programma herindeling BMWE-gemeenten, fase 2 (bespreking)
  • Notitie Ruimte! voor een rekenkamer Het Hogeland (bespreking + advies)

 

Bekijk de volledige agenda