Nieuwsbericht Vergadering raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten 19 april 2017

Gepubliceerd op: 18 april 2017 12:20

Aan de leden en adviseurs van de raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten. Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 19 april 2017, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis te Uithuizen. De agenda is onderstaand vermeld.

Winsum, 13 april 2017

De voorzitter van de raadsklankbordgroep,
Namens deze, J. van der Meer, secretaris

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
Voorgesteld wordt de agenda vast stellen en daarbij de agendapunten 7 en 8 in beslotenheid te behandelen
3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 7 maart 2017 (bijgevoegd)
4. Mededelingen
5. Stand van zaken herindeling (informatief punt)
De leden van de raadsklankbordgroep worden door de programmanager geïnformeerd.
6. Projectenoverzicht herindeling (informatief punt)
7. "Ruimte!" een toekomstvisie op de nieuwe gemeente Het Hogeland (bespreekpunt)
8. Herindelingsadvies gemeente Het Hogeland (bespreekpunt)
9. W.v.t.t.k.
10. Rondvraag
11. Sluiting

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raadsklankbordgroep herindeling.