Nieuwsbericht Vergadering raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten 27 maart 2017

Gepubliceerd op: 23 maart 2017 14:20

Aan de leden en adviseurs van de raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten.

Hierbij nodig ik u uit voor de extra vergadering van de raadsklankbordgroep herindeling. Deze vergadering - met als centraal thema de visie op de nieuwe gemeente - wordt gehouden op dinsdag 27 maart 2017, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis te Uithuizen.
De agenda is onderstaand vermeld.

Winsum, 22 maart 2017

De voorzitter van de raadsklankbordgroep,
Namens deze, J. van der Meer, secretaris

Agenda

1. Opening

2. Discussie over een aantal thema's naar aanleiding van het congres van 23 maart 2017

3. Bespreking van de visie op de nieuwe gemeente op basis van de ruwe data (deze worden vrijdag 24 maart 2017 nagezonden)

De volgende vragen komen aan de orde:

  • welke (deel)onderwerpen, aspecten verdienen meer/minder aandacht in de visie?
  • welke (deel)onderwerpen, aspecten hebt u gemist in de documenten betreffende de visie en behoren alsnog aandacht te krijgen?

4. Sluiting