Nieuwsbericht Vergadering raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten 7 maart 2017

Gepubliceerd op: 06 maart 2017 14:20

Aan de leden en adviseurs van de raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten.

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raadsklankbordgroep herindeling. Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 7 maart 2017, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis te Uithuizen.
De agenda is onderstaand vermeld.

Winsum, 28 februari 2017

De voorzitter van de raadsklankbordgroep,
Namens deze, J. van der Meer, secretaris

Agenda

 1. 1. Opening
 2. 2. Vaststellen agenda
 3. 3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 15 februari 2017 (bijgevoegd)*
 4. 4. Mededelingen
 5. 5. Stand van zaken herindeling, waaronder vervolg van het traject visievorming en naamgeving (informatief punt)
  De leden van de raadsklankbordgroep worden door de programmanager geïnformeerd over het proces, er zal een datumvoorstel worden gedaan voor een mogelijke extra raadsklankbordgroepvergadering en er zal een presentatie worden gegeven over de uitkomsten van de gehouden enquêtes
 6. 6. Afwegingskader t.b.v. visievorming nieuwe gemeente en (invulling) extra bijeenkomst (bespreekpunt, zie bijgevoegd memo)*
 7. 7. Excursies voor de raadsleden van de BMWE-gemeenten (bespreekpunt, zie bijgevoegd memo)*
 8. 8. W.v.t.t.k.
 9. 9. Rondvraag
 10. 10. Sluiting