Nieuwsbericht Vergadering raadsklankbordgroep herindeling op woensdag 4 juli in Uithuizen

Gepubliceerd op: 29 juni 2018 12:50

Op woensdag 4 juli komt de raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten in een openbare vergadering bijeen. 

Plaats: raadzaal van het gemeentehuis in Uithuizen
Aanvang: 19.30 uur.

Naast de vaste agendapunten spreekt de raadsklankbordgroep deze keer over:

  • presentatie Economische visie
  • vlekkenplan huisvesting Het Hogeland
  • kadernota Het Hogeland 2019 – 2022
  • begroting raad en griffie 2019
  • beleid Zonne-energie Het Hogeland
  • plan documentaire bewustwording Het Hogeland

 

De volledige agenda en bijbehorende voorstellen staan gepubliceerd op bestuur.winsum.nl.