Nieuwsbericht Volksraadpleging Middag-Humsterland

Gepubliceerd op: 06 oktober 2016 15:00

De gemeenten Winsum en Zuidhorn hebben in hun coalitieakkoorden toegezegd een volksraadpleging te houden onder de inwoners van Middag-Humsterland. Doel is te kijken hoe de inwoners denken over de toedeling van Middag-Humsterland bij de aanstaande herindeling. Willen de inwoners straks wonen in de toekomstige gemeente Hoogeland (deze naam is nog niet officieel) of juist in het Westerkwartier? De beslissing daarvan ligt uiteindelijk bij de gemeenteraden van Winsum en Zuidhorn. Maar zij horen graag de mening van inwoners uit het gebied.

Volgende week bespreken de raden van Winsum en Zuidhorn een plan van aanpak voor de volksraadpleging. In Winsum is dat op donderdag 13 oktober. Ook staat dan de bekrachtiging van het voornemen tot herindeling BMWE-gemeenten (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond) op de agenda.