Nieuwsbericht Volksraadpleging Middag-Humsterland van start

Gepubliceerd op: 14 oktober 2016 13:45

Alle inwoners uit Middag-Humsterland van achttien jaar en ouder hebben onlangs een brief in de bus gekregen. De gemeenteraden van Winsum en Zuidhorn willen graag van hen weten of zij vinden dat het gebied in zijn geheel in één van de twee gemeenten moet liggen, of dat het over twee gemeenten verspreid mag liggen. En in welke toekomstige gemeente willen zij wonen, in de nieuwe gemeente Hoogeland of in de nieuwe gemeente Westerkwartier? De namen van de gemeenten zijn nog werktitels. De gemeenteraden van Winsum en Zuidhorn gaven groen licht voor de volksraadpleging. De uitslag wordt half november verwacht. De raden beslissen vervolgens over de toekomst van Middag-Humsterland.

Werkwijze

Inwoners kunnen hun keuze digitaal of schriftelijk invullen. Dat kunnen zij doen tot 6 november 2016. Onderzoeksbureau Enigma voert de raadpleging voor de gemeenten uit. Een onafhankelijke commissie kijkt mee. De uitslag wordt op drie manieren in beeld gebracht: de mening van het totale gebied, de mening per gemeente en de mening per dorp. Alle inwoners van Middag-Humsterland krijgen in november een brief met de uitslag thuisgestuurd. De uitslag is vanaf dat moment ook voor iedereen te zien op www.winsum.nl/middaghumsterland en www.zuidhorn.nl/middaghumsterland.

Achtergrond

Op dit moment ligt Middag-Humsterland in twee gemeenten: Winsum en Zuidhorn. Vanaf 1 januari 2019 ontstaat een aantal nieuwe, grotere gemeenten in de provincie Groningen. De gemeenten Winsum en Zuidhorn zegden beiden in hun coalitieakkoorden toe een volksraadpleging over de toekomst van Middag-Humsterland te houden onder inwoners van het gebied.

Meer informatie over de volksraadpleging vindt u op de site van de gemeente www.winsum.nl/middaghumsterland en www.zuidhorn.nl/middaghumsterland.