Nieuwsbericht Vrije inloopsessies voor inwoners: Droom Groot & Denk Mee

Gepubliceerd op: 23 februari 2017 13:05

Vanaf 1 januari 2019 gaan de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond samen als één gemeente verder. Daarom is het tijd om een visie voor deze nieuwe gemeente te maken. Want hoe moet die nieuwe gemeente er straks uitzien? Welke kansen liggen er? En wat moet de nieuwe gemeente wel en niet doen? Inwoners, ondernemers, dorpsbelangenverenigingen en maatschappelijke organisaties worden betrokken bij het maken van de plannen.

Woont u in de gemeente Bedum, De Marne, Winsum of Eemsmond? Praat dan mee over de toekomst van uw nieuwe gemeente! Op 9 februari jl. zijn we in Wehe-den Hoorn (gemeente De Marne) gestart met de eerste van een reeks vrije inloopsessies op verschillende locaties in de vier gemeenten. Ga ook informeel in gesprek met bestuurders. Vertel wat uw wensen, behoeften en ideeën voor uw nieuwe gemeente zijn.

Komt u ook langs? Als dat beter uitkomt, bent u als inwoner van Bedum, De Marne, Winsum of Eemsmond uiteraard ook welkom bij een van de inloopsessies buiten uw eigen gemeente. Met uw inbreng kunnen we samen prachtige plannen voor uw nieuwe gemeente maken.

Wanneer en waar?

  • Donderdag 23 februari 19:00-20:00 uur in de Kerk Klein Wetsinge in Wetsinge (gemeente Winsum)
  • Zaterdag 4 maart 10:00-12:00 uur in het gemeentehuis in Bedum (gemeente Bedum)
  • Zaterdag 4 maart 10:00-12:00 uur in het gemeentehuis in Leens (gemeente De Marne)
  • Zaterdag 4 maart 10:00-12:00 uur in het gemeentehuis in Winsum (gemeente Winsum)
  • Zaterdag 4 maart 10:00-12:00 uur in het gemeentehuis in Uithuizen (gemeente Eemsmond)
  • Donderdag 9 maart 19:00-20:00 uur in Hotel Ekamper in Roodeschool (gemeente Eemsmond)

De reeks bijeenkomsten wordt afgesloten met een gezamenlijk congres voor Frisdenkers die Groot Dromen en Mee Denken op 23 maart a.s. voor alle inwoners, ondernemers, culturele en maatschappelijke organisaties en dorpsverenigingen uit de vier gemeenten. Het congres vindt plaats in Rietland in Zuidwolde (gemeente Bedum).

De aanmelding voor het congres is nog niet geopend. Houd voor informatie over aanmelden en meer nieuws over de visievorming de websites van de gemeenten en de Facebookpagina die voor het visietraject in het leven is geroepen in gaten: https://www.facebook.com/VisieopdeToekomstJouwNieuweGemeente

Nog vragen? Mail naar visie@bmwe-gemeenten.nl