Artikel Op weg naar Het Hogeland

In 'Op weg naar Het Hogeland'  leest u over de vorming van de nieuwe gemeente Het Hogeland. 'Op weg naar Het Hogeland' verschijnt eens in de vier à zes weken in de Ommelander Courant.

Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond samen verder als de nieuwe gemeente Het Hogeland. Met deze website, de Facebookpagina BMWE2019, het Twitteraccount BMWE2019 en de rubriek 'Op weg naar Het Hogeland' blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de herindeling.

Op weg naar Het Hogeland

editie 24 mei 2018

editie 19 april 2018

E-mailabonnement

Wilt u 'Op weg naar Het Hogeland' als nieuwsbrief in uw e-mailbox ontvangen? Neem dan een e-mailabonnement.