Nieuwsbericht Stuurgroep herindeling BMWE kiest ontwerp ambtsketen

Gepubliceerd op: 06 september 2018 10:55

Marjanne Sorgdrager, edelsmid uit Feerwerd, gaat de ambtsketen voor de nieuwe gemeente Het Hogeland maken. Dat heeft de stuurgroep herindeling waarin de vier burgemeesters van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zitting hebben, op 4 september jl. besloten.

Het besluit volgt op een presentatie van ontwerpen van zes edelsmeden uit de regio. De stuurgroep was unaniem in de keuze vanwege de originaliteit van het ontwerp, de blik op het heden en de toekomst, de focus op de specifieke kenmerken van het burgemeestersambt en het draaggemak. De ambtsketen wordt onthuld tijdens de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad, op 2 januari 2019.

Nieuw gemeentewapen nog in de maak

De procedure voor het gemeentewapen van de nieuwe gemeente loopt. Een afvaarding van enkele historische verenigingen uit de regio heeft daarvoor in twee bijeenkomsten input geleverd. Het ontwerp van het wapen, dat wordt vervaardigd door wapenschilder Piet Bultsma, is ook aan de leden van de stuurgroep gepresenteerd. Het ontwerp is nu voor advies voorgelegd aan de Hoge Raad van Adel die hierover naar verwachting begin november een uitspraak doet. De definitieve vaststelling van het wapen geschiedt bij Koninklijk Besluit. Dat gebeurt naar verwachting in maart 2019.