Nieuwsbericht Vacature: voorzitters en leden voor de commissie bezwaarschriften

Gepubliceerd op: 03 december 2018 10:50

Het Hogeland is een Noord-Groninger gemeente in wording. Waar ruimte is voor pioniers en frisdenkers om samen een nieuwe organisatie op te bouwen. Wij richten ons op ruimte voor inwoners en hun initiatieven. Daarin zijn samenwerking en maatwerk vanzelfsprekend.

De nieuwe gemeente Het Hogeland heeft ruimte voor voorzitters en leden voor de commissie bezwaarschriften

Als voorzitter/lid van deze commissie ben je objectief. Je hebt kennis van recht én rechtvaardigheid. Je kunt hierover met mensen een gesprek voeren. En onpartijdige afwegingen maken. Je doet dat als adviseur van het gemeentebestuur.

Hoe is de commissie samengesteld?

De externe commissie bezwaarschriften van de gemeente Het Hogeland bestaat uit onafhankelijke adviseurs die zich buigen over ingediende bezwaarschriften die ter advisering aan de commissie zijn voorgelegd. Deze commissie bestaat uit 3 kamers: algemeen, sociaal en personeel. Elke kamer heeft een voorzitter en 2 leden, plus twee plaatsvervangende leden. Als commissielid beschik je over relevante vakinhoudelijke en juridische kennis. Je krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Alle commissieleden fungeren als plaatsvervangend voorzitter.

Wat doet de commissie?

De commissie brengt advies uit aan het gemeentebestuur over bezwaarschriften met uitzondering van bezwaarschriften over belastingen en Wet waardering onroerende zaken. Het advies komt tot stand op basis van het horen van diverse partijen waaronder de bezwaarmaker(s), de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en eventueel andere belanghebbende partijen. Het doel is om inzicht in de relevante feiten, omstandigheden en belangen te krijgen. Op basis hiervan komt de commissie tot een concluderend en onafhankelijk oordeel en brengt een onderbouwd advies uit met aandacht voor kwaliteitsverbetering.

Wij zijn op zoek naar kandidaten;

  • die (bij voorkeur) beschikken over een academisch werk- en denkniveau;
  • met juridische kennis op het gebied van het ruimtelijke domein, het sociaal domein en overige gebieden van het bestuursrecht;
  • met uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • die actuele werkervaring hebben op het gebied van bestuursrecht;
  • met een brede maatschappelijke belangstelling;
  • die oplossingsgericht zijn;
  • die analytisch en onderzoekend zijn en snel tot de kern van de zaak kunnen komen.

Als voorzitter of lid van de commissie bezwaarschriften heb je geen binding of betrokkenheid met het bestuur of de ambtelijke organisatie. Je bent ook niet werkzaam bij een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeente Het Hogeland participeert.

Wat bieden wij jou?

Je wordt benoemd voor een periode van 4 jaar vanaf januari 2019. Deze periode kan maximaal eenmaal worden verlengd. Je ontvangt een passende vergoeding per hoorzitting en een reiskostenvergoeding.

Belangstelling of meer informatie?

Wij zien uit naar jouw sollicitatie. Stuur je motivatie met cv naar: programmabureau@bmwe-gemeenten.nl. Solliciteren kan tot en met vrijdag 14 december 2018. Gesprekken vinden plaats op vrijdag 21 december 2018.

Meer weten over de functie of procedure? Neem dan contact op met Michiel van Bolhuis of Wilko de Wind van team Juridische Zaken Het Hogeland, via telefoonnummer: 088 - 3458748 of 088 - 3458755.