Nieuwsbericht Veel input tijdens Ondernemersavond

Gepubliceerd op: 29 augustus 2018 10:40

In juni 2018 hielden de BMWE-gemeenten een bijeenkomst voor hun ondernemers. Daarin werd hen gevraagd naar hun ideeën over kansen, mogelijkheden e.d. voor de nieuwe gemeente Het Hogeland. Deze ondernemersavond leverde veel bruikbare informatie op. Ondernemers hadden veel ideeën over het verbeteren van het toerisme, de arbeidsmarkt, het ondernemerschap en de dienstverlening van de gemeente. In vier verschillende groepen is gediscussieerd over thema's als energie, de connectie met de stad Groningen en de Wadden.

Veel input tijdens Ondernemersavond
 

Samenwerking centraal thema bij toerisme

Ondernemers willen dat samenwerking centraal staat bij het bevorderen van toerisme, bijvoorbeeld rondom het thema Waddenzee Werelderfgoed. De toekomstige gemeente heeft veel kleine parels die samen het toeristische product vormen. Dit moet gestimuleerd worden, 'opgetild' en verbonden, waarbij tegelijkertijd de kleinschaligheid gekoesterd blijft. Ondernemers vinden dat de gemeente dit proces moet faciliteren en daarbij de toeristische informatie zo goed mogelijk moet ontsluiten. Wel moet de gemeente ondernemers de ruimte bieden om te ondernemen.

Verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt

Door de groeiende vraag op de arbeidsmarkt ondervinden ondernemers steeds eerder het nadeel van de mismatch tussen vraag en aanbod en tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Zij kijken naar het Werkplein en de gemeente voor een oplossing. Het 1000-banenplan (SROI) dat vanuit verschillende overheden is gelanceerd, is voor ondernemers goed inzetbaar. Ondernemers zijn van mening dat de gemeente ook kan bijdragen aan een goede evenwichtige arbeidsmarkt door de leefbaarheid op peil te houden; daardoor blijven mensen hier ook wonen (en werken).

Ondernemerschap stimuleren

Een goed ondernemersplatform, goede voorzieningen en gastvrijheid. Dat zijn volgens ondernemers belangrijke voorwaarden om goed te ondernemen in de nieuwe gemeente. Zij vragen de gemeente daarnaast om startende ondernemers te ondersteunen, bijvoorbeeld in de vorm van coaching.

Dienstverlening van de gemeente

Ondernemers vragen de toekomstige gemeente om te werken met een echt ondernemersloket. Een loket waar zij met al hun ondernemersvragen terecht kunnen en waarbij zij een vast aanspreekpunt hebben. Deregulering, dienen en faciliteren moeten daarbij de belangrijkste doelen zijn. De gemeente moet ondernemers ruimte geven om te ondernemen, zich minder met ondernemers bemoeien, meer denken vanuit ondernemerschap en praktische oplossingen zoeken.

Wij danken alle deelnemers voor alle ideeën en tips. Wij nemen deze mee in het nieuw te vormen economische beleid en de inrichting van de afdeling economische zaken van de gemeente Het Hogeland.