Artikel Formele besluitvorming

Als de besluitvorming in Den Haag volgens planning verloopt, dan is Het Hogeland een feit op 1 januari 2019. Hieraan zijn jaren van samenwerking, gesprek, discussie en onderzoek vooraf gegaan. In 2013 werd het concreet, toen het rapport 'Grenzeloos Gunnen' van de Commissie Jansen stelde dat gemeentelijke opschaling nodig was. In oktober 2016 besloten de gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond tot herindeling.

Gemeentelijke herindeling wordt bij de wet geregeld. Het uiteindelijke besluit nemen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, door in te stemmen met het wetsvoorstel. Voordat de nieuwe gemeente zich officieel 'Het Hogeland' mag noemen moeten de volgende stappen zijn doorlopen:

  • Oktober/november 2017: voorstel herindelingswet
  • Oktober/november 2017: besluit ministerraad
  • November/december 2017: advies Raad van State
  • Voorjaar 2018: behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer
  • Zomer 2018: behandeling wetsvoorstel in Eerste Kamer
  • Najaar 2018: publicatie Staatsblad.