Artikel Hoe en wanneer

Als de besluitvorming in Den Haag volgens planning verloopt, dan is Het Hogeland een feit op 1 januari 2019. Hieraan zijn jaren van samenwerking, gesprek, discussie en onderzoek naar verschillende herindelingsvarianten vooraf gegaan. Concreter werd het onderwerp begin 2013, toen het rapport 'Grenzeloos Gunnen' van de Commissie Jansen stelde dat gemeentelijke opschaling nodig was. In oktober 2016 besloten de gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond tot herindeling.

Voorbereiding tot 1 januari 2019

De vier gemeenten werken hard aan inrichting van de nieuwe organisatie. Naast die voorbereidingen zijn de gemeenteraadsverkiezingen en de formele besluitvorming belangrijk:

Gemeenteraadsverkiezingen

In november 2018 kiest u uw vertegenwoordiging in de nieuwe gemeenteraad. Dit moment wijkt af van de landelijk geplande gemeenteraadsverkiezingen. Dat is nodig om de nieuwe gemeente te laten starten met een nieuwe gemeenteraad.

Formele besluitvorming

Voordat de nieuwe gemeente zich officieel "Het Hogeland" mag noemen, moeten de volgende formele momenten van besluitvorming doorlopen zijn:

• Oktober/november 2017: voorstel herindelingswet
• Oktober/november 2017: besluit ministerraad
• November/december 2017: advies Raad van State
• Voorjaar 2018: behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer
• Zomer 2018: behandeling wetsvoorstel in Eerste Kamer
• Najaar 2018: publicatie Staatsblad.

 

Boterdiep Bedum