Artikel Veel gestelde vragen over de herindeling

Algemeen

 1. Waarom herindelen?
 2. Hoe komt de nieuwe gemeente eruit te zien?
 3. Wat wordt de naam van de nieuwe gemeente?
 4. Komt er een nieuw logo?
 5. Hoe gaat de herindeling precies in z'n werk?
 6. Wie neemt het uiteindelijke besluit over een herindeling?

De herindeling voor u

 1. Waar vind ik het laatste nieuws over de herindeling?
 2. Wat merk ik van de herindeling?
 3. Wat zijn voor mij de voordelen van een herindeling?
 4. Wordt de afstand tot de inwoner groter?
 5. Waar moet ik straks mijn nieuwe paspoort aanvragen?
 6. Krijg ik nog inspraak in het herindelingstraject?
 7. Komt er een referendum?
 8. Gaan de plannen en projecten waar de gemeenten nu bij betrokken zijn gewoon door?
 9. Ik heb ideeën voor de nieuwe gemeente, waar kan ik mij melden?

Financiën

 1. Moet ik straks meer belasting betalen?
 2. Wie betaalt de kosten van de herindeling?

Het Hogeland als organisatie

 1. Komt er een nieuw gemeentehuis?
 2. Wie wordt de nieuwe burgemeester van Het Hogeland?
 3. Wanneer zijn de gemeenteraadsverkiezingen?
 4. Waar vind ik informatie over de gemeenteraadsverkiezingen?
 5. Hoe wordt de nieuwe gemeenteraad samengesteld?
 6. Verliezen medewerkers van de gemeenten hun baan?
 7. Waar gaat de gemeenteraad vergaderen?
 8. Waar komt het nieuwe college van burgemeesters en wethouders?
 9. Waar wordt de organisatie gevestigd?

Algemeen over de herindeling

Waarom willen de vier gemeenten samen verder als één gemeente?

Wij willen u goed kunnen blijven bedienen. Zodat het goed wonen, werken en leven blijft in Het Hogeland. Dat is de voornaamste reden van de vier gemeenten om samen te gaan. De gemeenteraden vinden dat het samengaan nodig is om voldoende kracht te hebben om gemeentelijke taken goed uit te voeren. Maar dat niet alleen. We leven in een tijd van snelle veranderingen. Daarom, vinden wij, moet een gemeente inspelen en reageren op vragen en behoeften van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De vorming van één grotere gemeente biedt ons de kans om de lat hoger te leggen. Wij willen dat Het Hogeland meer wordt dan de optelsom van de vier bestaande gemeenten.

Hoe komt de nieuwe gemeente eruit te zien?

begrenzing gebied Het Hogeland
De gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum vormen samen de nieuwe gemeente Het Hogeland. Op de kaart ziet u hoe gemeente Het Hogeland eruit komt te zien. Een paar dorpen uit de gemeente Winsum gaan op in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Dat zijn Garnwerd, Feerwerd, Ezinge, Oostum en Aduarderzijl. Deze dorpen liggen in het gebied 'Middag': een deel van het Nationaal Landschap Middag-Humsterland (zie het gearceerde deel op de kaart).

Wat wordt de naam van de nieuwe gemeente?

'Het Hogeland' is de naam van de nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 ontstaat uit de samenvoeging van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Inwoners konden in 2017 een naam verzinnen voor de nieuwe gemeente. Een onafhankelijke selectiecommissie koos uit alle inzendingen drie namen. Inwoners mochten vervolgens hun stem uitbrengen op een van deze drie namen. De naam 'Gemeente Het Hogeland' kreeg de meeste stemmen. Daarmee werd dat de naam van de nieuwe gemeente.

Komt er een nieuw logo?

De gemeente Het Hogeland heeft vanaf 1 januari 2019 een eigen logo en huisstijl. Als toekomstige inwoner van Het Hogeland gaat u de nieuwe huisstijl op verschillende plekken tegenkomen. HetHogeland_Logo_rgb_turquoise_pos_01
U kunt hierbij denken aan een brief van de gemeente en de website, maar ook aan de gemeentewagens en de entree van het gemeentehuis.

Hoe gaat de herindeling precies in zijn werk?

Voordat de nieuwe gemeente zich officieel 'Het Hogeland' mag noemen, moeten de volgende formele momenten van besluitvorming zijn doorlopen:

 • Oktober/november 2017: voorstel herindelingswet
 • Oktober/november 2017: besluit ministerraad
 • November/december 2017: advies Raad van State
 • Voorjaar 2018: behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer
 • Zomer 2018: behandeling wetsvoorstel in Eerste Kamer
 • Najaar 2018: publicatie Staatsblad

Wie neemt het uiteindelijke besluit over de nieuwe gemeentelijke herindeling?

Gemeentelijke herindeling wordt bij de wet geregeld. Het uiteindelijke besluit nemen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, door in te stemmen met het wetsvoorstel.

De herindeling voor u

Waar vind ik het laatste nieuws over de herindeling?

Op deze website vindt u onder 'Nieuws' het laatste nieuws over de herindeling. U kunt ons volgen via Twitter en Facebook, via BMWE2019. En elke vier à zes weken verschijnt de gemeentepagina 'Op weg naar Het Hogeland' in de Ommelander Courant. Ook daar vindt u het laatste nieuws over de nieuwe gemeente.

Wat merk ik van de herindeling?

Een herindeling is vooral een bestuurlijk en organisatorisch proces. Door de herindeling kan de nieuwe gemeente beter haar diensten aan u leveren. Daarnaast is de nieuwe gemeente een krachtiger partner voor andere overheden en organisaties. Uitgangspunt is dat u zo min mogelijk last en zo veel mogelijk voordeel van de herindeling ondervindt.

Wat zijn voor mij de voordelen van de herindeling?

Voordelen van de herindeling voor u zijn vooral te vinden in een betere dienstverlening. We willen sneller en beter kunnen inspelen en reageren op uw vragen en behoeften. Maatwerk, dienstbaarheid en nabijheid staan voor Het Hogeland centraal. In de toekomstvisie Ruimte! leest u hier meer over.

Wordt de afstand tot de inwoner groter?

De gemeente Het Hogeland wil dichtbij haar inwoners staan. Maatwerk, dienstbaarheid en nabijheid staan voor Het Hogeland centraal. Daarmee hopen we afstand tussen inwoner en gemeente te verkleinen. Hierover kunt u meer lezen in de toekomstvisie Ruimte!.

Waar moet ik straks een nieuw paspoort aanvragen?

De gemeente Het Hogeland wordt gehuisvest in de vier bestaande gemeentehuizen: in Bedum, Leens, Winsum en Uithuizen. De publieksbalies waar u paspoorten, rijbewijzen en andere documenten kunt aanvragen, blijven in alle vier gemeentehuizen gewoon open. Uw gemeente blijft dus dichtbij huis

Krijg ik nog inspraak in het herindelingstraject?

Inwoners dachten op een aantal momenten mee bij de vorming van de gemeente Het Hogeland. Zo stelden we de toekomstvisie Ruimte! samen met inwoners op. Voor de visie Inwonerkracht 'Inwoners voorop in Het Hogeland' vroegen we aan inwoners en organisaties hoe we het beste ruimte kunnen bieden aan hun plannen en vrijwilligerswerk. Deze trajecten liepen naast de inspraakmogelijkheden bij de beslissingen van de vier gemeenteraden en de Tweede Kamer. Zomer 2018 behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog.

Komt er een referendum?

Nee, een referendum over de herindeling is niet aan de orde. De gemeenteraden en de Tweede en Eerste Kamer nemen de beslissing over de herindeling.

Hoe zit het met plannen en projecten waar de gemeente bij betrokken is? Gaan die gewoon door?

De plannen en projecten waar de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum bij betrokken zijn, lopen in de nieuwe gemeente Het Hogeland in de meeste gevallen gewoon door. Wel kan het zijn dat initiatieven op termijn meer op elkaar worden afgestemd of anders worden georganiseerd. Daarover beslist de nieuwe gemeenteraad. Die wordt gevormd na de verkiezingen op 21 november 2019.

Ik heb ideeën voor de nieuwe gemeente, waar kan ik mij melden?

Graag horen wij wat uw ideeën voor de nieuwe gemeente zijn. U kunt deze mailen naar programmabureau@bmwe-gemeenten.nl.

Financiën

Moet ik straks meer belasting betalen?

Misschien. Een herindeling heeft effecten op de woonlasten voor inwoners, zoals Onroerend Zaak Belasting (OZB) en de afvalstoffen- en rioolheffing. Na de herindeling gelden voor alle inwoners van de nieuwe gemeente dezelfde tarieven. De nieuwe tarieven kunnen zowel hoger als lager worden dan uw tarieven van nu. De gemeenteraad bepaalt de hoogte van de nieuwe tarieven.

Wie betaalt de kosten van de herindeling?

Voor een herindeling ontvangen gemeenten een zogenoemde 'frictiekostenvergoeding' van het Rijk. Hieruit worden onder andere de kosten van de herindeling betaald.

Het Hogeland als organisatie

Komt er een nieuw gemeentehuis?

Nee. De nieuwe gemeente Het Hogeland wordt gehuisvest in de vier bestaande gemeentehuizen: in Bedum, Leens, Winsum en Uithuizen en Winsum. De publieksbalies waar u paspoorten, rijbewijzen en andere documenten kunt aanvragen, blijven in alle vier gemeentehuizen gewoon open. Uw gemeente blijft dus dichtbij huis.

Wie wordt de nieuwe burgemeester van de nieuwe gemeente?

Tot 1 januari 2019 blijven de huidige burgemeesters in functie. Na de herindeling wordt een nieuwe burgemeester van Het Hogeland benoemd. Bij deze benoeming speelt de nieuwe gemeenteraad een belangrijke rol. U kunt de nieuwe gemeenteraad kiezen op 21 november 2018.

Wanneer zijn de gemeenteraadsverkiezingen?

De gemeenteraadsverkiezingen voor gemeente Het Hogeland worden gehouden op 21 november 2018. U kunt uw stem uitbrengen van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Waar vindt ik informatie over de gemeenteraadsverkiezingen?

Zodra er meer informatie over de verkiezingen bekend is, vindt u dat op onze verkiezingswebsite, op Facebook en Twitter BMWE2019 en in de Ommelander Courant op de periodieke gemeentepagina 'Op weg naar Het Hogeland'. Informatie over de politieke partijen vindt u op de websites van de verschillende partijen.

Hoe wordt de nieuwe gemeenteraad samengesteld?

U kiest zelf de nieuwe gemeenteraad, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018. Het aantal raadsleden hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. Het Hogeland telt ongeveer 48.350 inwoners. Hierbij hoort een aantal van 29 raadsleden.

Verliezen medewerkers van de gemeenten hun baan?

Alle medewerkers met een vast contract zijn gegarandeerd van een baan bij de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Waar gaat de gemeenteraad vergaderen?

De nieuwe gemeenteraad gaat vergaderen in het gemeentehuis in Uithuizen. Van de vier raadzalen is de raadzaal van Eemsmond het meest geschikt voor huisvesting van de nieuwe gemeenteraad. Er zijn geen grote bouwkundige ingrepen nodig. De raadzaal in Uithuizen kan zonder grote investeringen plek bieden aan 29 raadsleden, het college, de griffier en publiek.

Waar komt het nieuwe college van burgemeesters en wethouders?

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland wordt gehuisvest in het gemeentehuis van Winsum. Dit gemeentehuis is vanwege de uitstraling, centrale ligging en ruimte het meest geschikt als standplaats van het college.

Waar wordt de organisatie gevestigd?

De ambtelijke organisatie wordt over de huidige vier gemeentehuizen verspreid. De invulling is afhankelijk van hoe de nieuwe organisatie eruit gaat zien. Ook de verschillende gemeentewerven en de onderkomens van Werkplein Ability blijven voorlopig bestaan.