Artikel Organisatie

Voor de organisatie van de herindeling is een programmabureau ingericht. Binnen het programma herindeling worden verschillende projecten uitgevoerd. Bijvoorbeeld op het gebied van dienstverlening, ruimtelijke zaken, economie, werk, aardbevingen etc. Dit gebeurt onder leiding van programmamanager Jellemiek Zock. Zij legt verantwoording af aan de vier colleges van burgemeester en wethouders over de organisatie van de herindeling. 

Contact programmabureau herindeling BMWE

Heeft u vragen of opmerkingen over de herindeling? Dan kunt u contact opnemen met het programmabureau herindeling BMWE via programmabureau@bmwe-gemeenten.nl.