Artikel Organisatie

Er wordt verbouwd met de winkels open. Zodat u tot en met 1 januari 2019 als vanouds terecht kunt bij uw eigen gemeente. En zodat u ook op 1 januari 2019 goed geholpen wordt. We gaan van vier gemeenten en Werkplein Ability, naar één nieuwe gemeentelijke organisatie voor het hele gebied. Om deze omvangrijke klus te klaren is een programmaorganisatie ingericht. Binnen het programma herindeling wordt een dertiental projecten uitgevoerd onder leiding van programmamanager Jellemiek Zock. Zij legt verantwoording af aan de vier colleges van burgemeester en wethouders.

Raadsklankbordgroep

De vier gemeenteraden zijn vertegenwoordigd in de programmaorganisatie in de raadsklankbordgroep. De raadsklankbordgroep adviseert over alle onderwerpen in het herindelingstraject waarin raden bevoegd zijn te besluiten vanuit hun kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol. Voorstellen over de herindeling die de bevoegdheid van de raden raken, worden via de raadsklankbordgroep aan de raden voorgelegd. 

Stuurgroep

De stuurgroep is het besluitvormend orgaan binnen het programma herindeling BMWE. Besluiten die de stuurgroep neemt, worden daarna door de colleges bekrachtigd. Iedere gemeente is vertegenwoordigd door de eigen burgemeester, gemeentesecretaris en één wethouder.

Programmaorganisatie herindeling

Contact programmabureau herindeling BMWE

Heeft u vragen of opmerkingen over de herindeling? Dan kunt u contact opnemen met het programmabureau herindeling BMWE via programmabureau@bmwe-gemeenten.nl.