Artikel Raadsklankbordgroep

De raadsklankbordgroep adviseert de gemeenteraden over voorstellen waar de raad over besluit. Daarnaast geeft de raadsklankbordgroep feedback aan de stuurgroep herindeling en de colleges over het herindelingsproces.

Vergaderingen

De raadsklankbordgroep herindeling vergadert ongeveer één keer per maand in de raadzaal van het gemeentehuis van Eemsmond te Uithuizen. De vergaderingen zijn openbaar en starten om 19.30 uur. U kunt de agenda's en bijbehorende stukken online bekijken op de website van de gemeente Winsum: ga naar de vergaderingen van de raadsklankbordgroep. De stukken worden 8 dagen voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. In 2018 komt de raadsklankbordgroep bijeen op:

 • 31 januari
 • 8 maart
 • 4 april
 • 30 mei (onder voorbehoud)
 • 4 juli
 • 26 september
 • 31 oktober
 • 28 november

 

Samenstelling raadsklankbordgroep

Per gemeente heeft van elke raadsfractie een raadslid zitting in de raadsklankbordgroep. Verder bestaat de raadsklankbordgroep uit:

 • E. ter Keurs, voorzitter
 • H. Kastermans, secretaris
 • K. Wiersma, adviseur
 • P. van Vilsteren, adviseur
 • J. Zock, adviseur
 • H. Reijsoo, adviseur
 • M. Hegeman, adviseur
 • S. van der Veen, adviseur

In de notitie instellen raadsklankbordgroep BMWE-herindeling (PDF) leest u meer informatie over de functie en activiteiten van de raadsklankbordgroep.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de raadsklankbordgroep? Mail dan met de heer H. Kastermans, secretaris raadsklankbordgroep, h.kastermans@bedum.nl.