Artikel Stuurgroep

De stuurgroep is het besluitvormend orgaan binnen het programma herindeling BMWE. De besluiten die de stuurgroep neemt, moeten formeel door de colleges worden bekrachtigd. Om geen afbreuk te doen aan de besluitvaardigheid van de stuurgroep, gebeurt dit zonder verdere bespreking in de colleges. De stuurgroep beslist over alle stukken vanuit de programmaorganisatie, dus bijvoorbeeld vanuit de projectgroepen. Dan gaat het over huisvesting, personeel en harmonisatie van beleid, maar ook over zaken als nieuwe visies op burgerkracht en op dienstverlening. Iedere gemeente is in de stuurgroep vertegenwoordigd door de eigen burgemeester, gemeentesecretaris en één wethouder.

Vergaderingen

De stuurgroep vergadert eens per twee weken, op de 2e en 4e dinsdag van de maand. Dat doet ze afwisselend in een van de vier gemeentehuizen.

Samenstelling stuurgroep

Gemeente Eemsmond

Marijke van Beek, burgemeester
Betto Meijer, gemeentesecretaris
Harrie Sienot, wethouder

Gemeente Winsum

Rinus Michels, burgemeester
Frank Wiertz, gemeentesecretaris
Marc Verschuren, wethouder

Gemeente Bedum

Erica van Lente, burgemeester
Richard Wiltjer, gemeentesecretaris
Menne van Dijk, wethouder

Gemeente De Marne

Koos Wiersma, burgemeester
Jojo Bottema, gemeentesecretaris
Mariette de Visser, wethouder

Griffie BMWE

Marike Hegeman, griffier De Marne, namens de vier griffies

Voorzitter

Jellemiek Zock, programmamanager Herindeling

Programmasecretaris

Martijn Dijkema

Programma-assistent (verslaglegging)

Elly van der Gugten

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de stuurgroep? Mail of bel dan met mevrouw E. van der Gugten, programma-assistent, e.vandergugten@bmwe-gemeenten.nl of (0595) 421 075.