Artikel Belastingen

Of u in 2019 meer belasting moet betalen is nu nog niet bekend. De nieuwe tarieven kunnen zowel hoger als lager worden dan uw tarieven van nu.

Zoveel mogelijk gelijke tarieven

Eind 2018 stellen de huidige gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond de tarieven vast. De colleges van burgemeester en wethouders stellen de raden voor om de belastingtarieven voor alle inwoners zoveel mogelijk gelijk te trekken. De afvalstoffenheffing wordt vanwege te beperkte tijd nog niet meteen gelijkgetrokken.

Wel forenzen- en toeristenbelasting, geen hondenbelasting 

Verder stellen de colleges voor om forensenbelasting en toeristenbelasting vanaf 1 januari 2019 voor het hele gebied in te voeren. Ook stellen ze voor om geen hondenbelasting te heffen. Het belastingplan voor het Hogeland is opgenomen in de zgn. Kadernota.

Wie betaalt de kosten van de herindeling?

Voor een herindeling ontvangen gemeenten een zogenoemde 'frictiekostenvergoeding' van het Rijk. Hieruit worden onder andere de kosten van de herindeling betaald.