Artikel Inwoners voorop in Het Hogeland

De nieuwe gemeente Het Hogeland wordt een gemeente waar inwoners met al hun plannen, ideeën en dromen voorop staan. In 2019, als Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zijn opgegaan in Het Hogeland, bieden we inwonersinitiatieven (nog meer) ruimte. 'Inwoners voorop in Het Hogeland' is de naam voor het visietraject 'Inwonerkracht' van de BMWE-gemeenten, op weg naar de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Inwonerkracht

Gemeente Het Hogeland geeft inwoners en organisaties de ruimte om op eigen kracht sociale en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Uitdagingen om ons mooie gebied leefbaar te maken en te houden. Gemeente Het Hogeland is straks optimaal ingericht op het geven van ruimte aan 'inwonerkracht', zoals we het noemen.

Verbindt

De gemeente verbindt partijen met elkaar in dit proces: zo kunnen we samen uitdagingen oppakken, en kennis en ervaring delen. Interactie is hierbij essentieel. De gemeentelijke organisatie blijft verantwoordelijk voor het algemeen belang. Maar daarbij geeft ze wel alle ruimte aan inwoners en organisaties met initiatieven die de leefbaarheid van het gebied vergroten.

Visie

Om deze nieuwe manier van werken zo goed mogelijk neer te zetten, schreven we een visie op inwonerkracht: 'Inwoners voorop in Het Hogeland'. Daarvoor hebben we in oktober en november 2017 gesproken met zoveel mogelijk partijen, (vrijwilligers)organisaties en inwoners over hoe we het beste ruimte kunnen bieden aan inzet van inwoners. Wat hebben inwoners met plannen, ideeën en dromen voor hun dorp of buurt, nodig van de gemeente? Hoe kan de gemeente  initiatieven en vrijwilligerswerk het beste ondersteunen? We stelden deze vragen ook via internet en social media. De antwoorden zijn verwerkt in de visie. Die was klaar in het voorjaar van 2018. In de komende periode ontwikkelen we manieren van werken voor de nieuwe organisatie die ervoor zorgen dat het daadwerkelijk lukt om zoveel mogelijk ruimte te geven aan inwonerkracht.

Meer weten?

Graag een persoonlijk gesprek hierover of specifieke vragen? Laat het ons weten per mail: inwonerkracht@bmwe-gemeenten.nl.

Inwoners voorop in Het Hogeland