Artikel Visie Ruimte!

In de visie Ruimte! geven wij inzicht in hoe de nieuwe gemeente Het Hogeland eruit kan komen te zien. Deze toekomstvisie is het product van de inbreng, ideeën en inspanningen van zeer velen – inwoners, belangenbehartigers, ondernemers, bestuurders, onder wie de raadsleden, en onze medewerkers.

Dit visiedocument kan worden beschouwd als een stepping stone in het fusieproces. Het wordt de komende tijd verder uitgewerkt Wij hopen ook in het verdere traject gebruik te mogen maken van de energie en het enthousiasme van allen die begaan zijn met het gebied. Die er wonen of werken, die weten wat hier goed gaat en wat niet, en die kansen zien voor of zich zorgen maken over de nieuwe gemeente.

Visiedocument Ruimte!

Bijlagenboek

Meer weten of contact opnemen?

Stuur een e-mail naar programmabureau@bmwe-gemeenten.nl.