Artikel Wat en waarom

Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) samen op in 1 nieuwe gemeente: Het Hogeland. Met deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de gemeentelijke herindeling. Het gebied vertoont landschappelijk, bestuurlijk en historisch een grote verwantschap. Het wordt een uitgestrekte gemeente, liggend aan het Werelderfgoed Waddenzee, met de Eemshaven en de haven van Lauwersoog en de agrarische sector als economische motoren. Het Hogeland telt 48.350 inwoners, heeft een oppervlakte van 907,6 km2 en is 50 kernen rijk. Inwoners van de vier gemeenten kozen de naam Het Hogeland voor de nieuw te vormen gemeente.

Waarom gaan we herindelen? Samen sterker!

Wij willen u goed kunnen blijven bedienen zodat het goed wonen, werken en leven blijft. Dat is de voornaamste reden om samen te gaan. Het samengaan van de vier gemeenten is nodig, aldus de gemeenteraden, om voldoende kracht te hebben om de gemeentelijke taken bestuurlijk en organisatorisch goed uit te voeren. Maar dat niet alleen. In een tijd van snelle veranderingen is het van groot belang dat de overheid adequaat inspeelt en reageert op de vragen en de behoeften van haar inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. In het traject waarin de visie op de toekomst van Het Hogeland ontstond werd vaak gesproken over dromen. Dat willen we vasthouden. De vorming van één gemeente biedt ons een uitgelezen kans om de lat hoger te leggen: Het Hogeland wordt meer dan de optelsom van de huidige vier gemeenten.

Eensgezind werken we daarom samen aan de vorming van de nieuwe gemeente die qua omvang van bestuur en organisatie alle kansen heeft om haar taken adequaat en professioneel uit te voeren. En die een sterkere (samenwerkings)partner is voor mede-overheden, organisaties en (markt-)partijen. Met de samenvoeging bundelen we onze krachten en versterken wij onze landelijke invloed. Dat biedt kansen, vandaar het motto 'samen sterker'!

 

Pinksterfeesten in Zoutkamp